BEZ LIDÍ BY NEBYLO PEXESO

Základním pilířem činnosti Pexesa jsou lidé, kteří se chtějí spolupodílet na věcech kolem nás a být aktivní součástí občanské společnosti. Činnost Pexesa je postavena na jejich nadšení, energii, nápadech a pomoci. Na lidech, kterých si vážíme a kterým říkáme naši dobrovolníci. Dobrovolníci u nás nejen pracují a tvoří, ale jsou také hýčkáni a organizováni v rámci Klubu dobrovolníků.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Výkonným orgánem Pexeso, z.s. je výkonná rada, složená z ředitelky, která je také statutární zástupkyní sdružení a členů výkonné rady.

Výkonná rada dohlíží na řádný chod organizace, schvaluje dlouhodobé plány a projekty, kontroluje toky finančních prostředků a rozhoduje o zásadních krocích organizace.

Členkami výkonné rady jsou:
Mgr. Michaela Bernardová – předsedkyně
Ing. Lenka Klímová  - místopředsedkyně

Běžný chod organizace je řízen realizačním týmem, který zabezpečuje každodenní chod organizace. Každý člen realizačního týmu řídí svou pracovní skupinu, která se skládá jak z ostatních členů realizačního týmu, tak z dobrovolníků. Normálním jevem je zapojení jednoho dobrovolníka do více pracovních skupin dle osobních zájmů či odbornosti. V rámci rodinného centra funguje 9 pracovních skupin - strategická, tvůrčí, grantová, komunitní, finanční, programová, propagační, provozní a sociální).

Ing. Květa Carzoli - finanční manažerka, fundraising
Lenka Dvořáková - organizátorka Zbraslavských jarmarků
PhDr. Nataša Balvínová - koordinátorka vzdělávání
Zuzana Malá  - recepční, aktivizační pracovnice
Eva Sýkorová - recepční, aktivizační pracovnice
Lenka Soukupová  - koordinátorka vzdělávacích, školních a předškolních aktivit 
Ing. Radka Hanáková - koordinátorka aktivit pro děti do 6 let
Darina Malá - hospodářka, provozní činnost
Ing. Marta Werenycká - fundrasing
PhDr. Danka Zubová - sociální pracovnice centra
Lenka Jechová - propagace
Mgr. Marcela Michálková - správa webu

PEXESO JAKO ZAMĚSTNAVATEL

Pexeso poskytuje možnost zaměstnání či přivýdělku pro občany Zbraslavi – obzvlášť těch hůře zaměstnatelných jako jsou matky pečující o malé děti. Kromě 6 koordinátorek a 2 recepčních na částečné úvazky se jedná o přivýdělek pro lektory a lektorky, chůvy, zajištění úklidu a provozních oprav, atd.

 

Galerie: Tým - Náš tým

2014 - Tým - Míša - výkonná rada, ředitelka
 
2014 - Tým - Lenka - výkonná rada, programová koordinátorka
 
2016 - Tým - Zuzka - recepční
 
2016 - Tým - Květa - finanční řízení
 
2016 tým - Eva - recepční
 
Lenka Dvořáková
 
Danka Zubová
 
 
 
 
 

           

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu