Terapie pro děti a dospívající

Terapie umožňuje dětem překonat a zpracovat složitosti situace, pro které je rodiče k odborníkovi přivedli. Pro navázání terapeutického vztahu naši terapeuti/tky využívají nejčastěji hru - prostředek, skrze který mohou děti s terapeutem/tkou komunikovat bez verbálních omezení. Při práci s dětmi terapeut/ka používá herní terapii, terapii hrou v písku, projektivní arteterapeutické i verbální techniky, hru s kameny, rozhovor, prvky dramaterapie, kresbu, modelování a jiné.

Komu pomáháme:

  • dětem, které obtížně zvládají rozchod rodičů, příchod nového člena (sourozence, partnera, rodiče) do rodiny, hůře se adaptují na nové podmínky či změnu prostředí
  • dětem, které prožily traumatickou zkušenost či přišly o blízkou  osobu
  • dětem, které jsou obětí šikany či agresorem
  • dětem, které mají nízké sebevědomí
  • dětem, které procházejí složitější fází puberty, selhávají ve škole, mají nezdravé návyky
  • dospívajícím, kteří vzhledem k rodinné situaci byli nuceni dříve dospět
  • mladým lidem, kteří se zorientovávají ve své sexuální orientaci, hledají obtížně své místo ve světě

Na koho se můžete obrátit:

Mgr. Kateřina Beerová
garantka terapeutické práce, psycholožka, psychoterapeutka
e-mail: katerina.beerova@pexeso.org

Mgr. Petra Lišková
psycholožka, psychoterapeutka
tel.: 724 685 352
e-mail: petra.liskova@pexeso.org

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu