Terapie pro děti a dospívající

Terapie umožňuje dětem překonat a zpracovat složitosti situace, pro které je rodiče k odborníkovi přivedli. Pro navázání terapeutického vztahu naši terapeuti/tky využívá nejčastěji hru - prostředek, skrze který mohou děti s terapeutem/tkou komunikovat bez verbálních omezení. Při práci s dětmi terapeutka používá herní terapii, terapii hrou v písku, projektivní arteterapeutické i verbální techniky, hru s kameny, rozhovor, prvky dramaterapie, kresbu, modelování a jiné.

Komu pomáháme:

- dětem, které obtížně zvládají rozchod rodičů, příchod nového člena (sourozence, partnera, rodiče) do rodiny, hůře se adaptují na nové podmínky či změnu prostředí
- dětem, které prožily traumatickou zkušenost či přišly o blízkou  osobu
- dětem, které jsou obětí šikany či agresorem
- dětem, které mají nízké sebevědomí
- dětem, které procházejí složitější fází puberty, selhávají ve škole, mají nezdravé návyky či dospívající, kteří vzhledem k rodinné situaci byli nuceni dříve dospět
- mladým lidem, kteří se zorientovávají ve své sexuální orientaci, hledají obtížně své místo ve světě

Na koho se můžete obrátit:

Mgr. Petra Lišková
psycholog, psychoterapeut
tel.: 724 685 352
e-mail: petra.liskova@pexeso.org

Mgr. Kateřina Beerová
e-mail: katerina.beerova@pexeso.org
psycholog, psychoterapeut

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu