Bc. Lada Šůláková, Dis

sociální pracovnice zodpovědná za aktivitu poradenství a dostupné volnočas. aktivity

Vystudovala jsem obor Sociálně právní činnosti na VOŠ, SPgŠ, OA a SZŠ v Mostě. Na studium jsem navázala bakalářským studijním programem Manažerská studia - řízení lidských zdrojů na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. V současné době dokončuji studium v navazujícím programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Jsem frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku Transformační systemické terapie Virginie Satirové s plánovaným ukončením v r. 2020. Profesně se zaměřuji na práci s vnitřní motivací lidí ke změně a na provázení lidí náročnými životními situacemi. Profesní zkušenosti jsem získala při práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením. Dlouhodobě jsem pracovala v nízkoprahově orientovaných službách (NZDM, azylový dům pro ženy). Absolvovala jsem základní výcvik v krizové intervenci a v motivačních rozhovorech. Supervizně pracuji pod vedením PhDr. Jana Soukupa, Ph.D. Zajímá mne propojení sociální práce a psychoterapie a kontinuálně se v těchto oblastech vzdělávám. Jsem nadšená frankofilka a majitelka kočičky plemene Sphynx. Zájmově se věnuji sborovému zpěvu, orientálnímu a intuitivnímu tanci a tvůrčímu psaní. Hlavu si čistím při procházkách v otevřené přírodě a sběrem bylinek.

 

 
 

           

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu