Mgr. Anna Kudláková, Dis.

Po absolvování pedagogického lycea jsem vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze. Studia na Karlově Univerzitě jsem zakončila získáním bakalářského titulu v oboru Vychovatelství, magisterského titulu v oboru Sociální práce a sociální politika, a také v oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Pracovní zkušenosti jsem nabývala přímo v praxi, a to již během studia. V České republice jsem pracovala např. jako vedoucí NZDM Klub K09 nebo jako terénní sociální pracovník pro Krajskou pobočku ÚP, a také jako osobní asistent klientů po úrazu míchy. Během více než ročního působení ve Velké Británii, jsem poznala, jak funguje dobře nastavený sociální systém a získala nenahraditelné životní zkušenosti při práci pečovatelky v domově pro přestárlé seniory. Ve svém profesním životě jsem vždy směřovala k práci s lidmi a zaměřovala jsem se na pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální práci a poradenství. Ačkoli považuji pro práci v oboru dosažená studia za prioritní, láká mě především přímá práce s lidmi a nové výzvy. A takovou výzvou je pro mne nově vznikající pracoviště v Pexesu z.s.

 
 
 

           

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu