Vážení rodiče,

věk, kdy se vaše dítě dostává na druhý stupeň základní školy, je náročným obdobím, které provází řada fyzických a psychických změn.
Dítě si musí osvojit nové role ve vztahu s vrstevníky a poznává samo sebe z jiných úhlů pohledu, než tomu bylo doposud.
Mění se částečně i vztah k rodičům, dítě se více osamostatňuje a nechce být vnímáno jako bezradné a závislé na rodičích. Proto sdílí řadu témat s kamarády.
Objevují se však nezřídka situace a s nimi spojené emoce, se kterými si dítě samo neví rady a ocitá se v pasti nepříjemných pocitů, jako je bezradnost, ostych, může se objevit pocit méněcennosti a neschopnosti si poradit.
I přes dobrý a důvěrný vztah s rodiči je velkou výhodou mít v tomto období bezpečné místo, kde může dítě beze studu a strachu z hodnocení sdílet své zážitky a emoce.
 
Otevření skupin pro děti v kategorii 3. až 9. třída, kterou povede psychoterapeutka Mg. Kateřina Hejnová, PhD., a sociální pracovnice, lektorka a terapeutka Mgr. et. Mgr. Anna Kudláková,  umožníme dětem v tomto náročném vývojovém období bezpečné utváření své celistvé a individuální osobnosti, vyjádření a obhájení svého názoru, podpoříme komunikaci a sdílení postojů s vrstevníky i s dospělými a ukážeme dětem techniky zvládání emocí a stresu, aby se dokázaly lépe vypořádat s emočním náporem bez negativních dopadů na jejich osobnost nebo na okolí. 

Skupina bude probíhat formou povídání, her a tréninku modelových situací v bezpečném prostředí.

Kdy: pravidelně jednou týdně v úterý od 17:00-18:30 v rozsahu cca 15 skupinových setkání

Kde: Žabovřeská č. 1227, Pavilon A. 

Pro bližší informace a přihlášky kontaktujte:

sociální pracovnice, terapeutka
e-mail: pexokotva@pexeso.org


 

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu