Sociální poradneství je určeno všem, kteří mají zájem aktivně se podílet na řešení své situace a též těm, kteří nemohou, nebo nedokážou řešit svoji situaci sami. Napomáhá se lépe orientovat v poroblematice soicálních systémů a vzdělání. Klient se naučí, jak uplatňovat vlastní práva a nároky - bude vědět, kam se obrátit o pomoc při jejich uplatňování. Sociální poradenství obvykle bývá v rozsahu 1 - 3 konzultací, při které je klientovi poskytnuta základní podpora a informace umožňující řešení jeho situace. Může být i anonymní, klient nemuís sdělovat žádné informace o své osobě

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu