Mediace

Přinesl Vám život nečekané konflikty? Možná je čas vyzkoušet mediaci. Levné a rychlé řešení neshod a sporů rodinných, pracovních, sousedských i obchodních.

Mediace je vyjednávání o smírném řešení sporu za pomoci třetí, nestranné a neutrální osoby – mediátora. Ten za pomoci technik aktivního naslouchání pomáhá znesvářeným stranám slyšet se navzájem, porozumět si a najít vzájemně přijatelná řešení. Jde o neautoritativní metodu. Mediátor zachovává důvěrnost a je vázán mlčenlivostí.

Výsledkem mediace může být mediační dohoda, kterou lze vypracovat ve formě precizní smlouvy či notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti. Dohoda je cestou k budoucí spolupráci znesvářených stran

Mediátor: PhDr. Nataša Balvínová a spolupracující mediátoři, jak akreditovaní u AMČR, tak zapsaní mediátoři.

Kontakt: PhDr. Nataša Balvínová
                e-mail: balvinovan@seznam.cz

Cena: 500,-Kč za hodinu (mediace trvá obvykle 3 hodiny). Částku hradí obě strany rovným dílem. (Jedno mediační setkání obvykle nestačí.)

 
 
 

           

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu