Adresář odborných pracovišť

1. Městské úřady, úřady práce

 • Úřad městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav, +420 257 111 888, www.mc-zbraslav.cz
 • Úřad městské části Praha 16 (Radotín), Václava Balého 23/3, 153 00  Praha - Radotín, +420 234 128 111, www.praha16.eu
 • Úřad práce Praha - Radotín, náměstí osvoboditelů 732/7, 153 00 Praha - Radotín, +420 950 178 690, www.portal.mpsv.cz
 • Úřad práce Praha - západ, Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, +420 950 152 111, www.portal.mpsv.cz

2. Školní problematika

 • Pedagogicko-psychologická poradna Praha 5, Kuncova 1580/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, +420 251 611 803, www.oppp5.cz
 • Pedagogicko-psychologická poradna Praha 12, Barunčina 11, 143 00 Praha 4 - Modřany, +420 241 772 412, www.ppp-modrany.cz

3. Rodina, partnerství, výchovné problémy

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 5, Klicperova 581/7, 150 00  Praha 5, +420 731 056 190,
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12, Jordana Jovkova 325/5, 143 00 Praha 4 - Modřany, +420 776 466 678, www.praha12.cz
 • Středisko pro děti a mládež, Rakovského 3138, 143 00 Praha 4 - Modřany, +420 241 772 127, www.praha12.cz

4. Děti se specifickými problémy, děti s postižením

 • Appla, Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy, + 420 606 729 672, www.praha.apla.cz
 • Dys centrum, Stejskalova 192/9,18000 Praha 8, +420270 005 018, 603 399 889, www.dyscentrum.org

5. Pracovně-právní vztahy, občanské právo, finanční poradenství

 • Občanská poradna pro Prahu 1, Jakubská 3,110 00 Praha 1, +420 222 310 110, www.oppraha1.wz.cz
 • Občanská poradna pro Prahu 12, Rakovského 3138, 143 00  Praha 12 - Modřany, +420 241 770 232, www.proximasociale.cz

6. Linky důvěry

 • Linka bezpečí pro děti - 116 111
 • Rodičovská Linka bezpečí - 840 111 234
 • Pražská linka důvěry - 222 580 697
 • Specializované linky důvěry - na www.krizovaintervence.cz

7. Závislosti, alkoholicko-toxikologické poradny

 • o.s. Sananim, Ovčí hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13, +420  284 822 872, poradenská linka: 283 872 186, www.sananim.cz
 • Prevcentrum, Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6, +420 233 355 459, www.prevcentrum.cz
 • Drop in, Karolíny Světlé 18,110 00 Praha 1, +420 222 221 124, www.dropin.cz
 • At a psychiatrická poradna Praha 5, Bieblova 778/5, 150 00 Smíchov, Praha 5, +420 251 562 224

8. Podpora rodiny

 • Střep (české centrum pro sanaci rodin), Řehořova 10, 130 00 Praha 3, +420 224 224 361, www.strep.cz
 • Host- Home StaRt, Rubešova 83/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, +420 272 656 031,+420 777 801 404, www.hostcz.org

9. Náhradní rodinná péče

 • o.s. Natama (Institut náhradní rodinné péče), Orlická 9, 130 00 Praha 3, +420 222 733 307, www.natama.cz
 • Středisko náhradní rodinné péče, Jelení 91/7, 118 00 Praha 1, +420 233 355 309, infolinka: +420 233 356 701, www.nahradnirodina.cz
 • o.s. Rozum a Cit, Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany, tel. dle potřeby na www.rozumacit.cz
 • V zájmu dítěte, V Roklích 247, 155 31 Praha 5, www.vzd.cz
 • Hledáme rodiče.cz, Pobřežní 14, 186 00  Praha 8, 800 888 245 - linka pro zájemce o pěstounství, www.hledamerodice.cz
 • Raná pěstounská péče, Národní 35, Praha 1-Staré Město, +420 736 611 272, www.rpp.cz
 • Dobrá rodina, Národní 35, Praha 1 - Staré Město, +420 773 083 117, www.dobrarodina.cz

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu