FIE-Feuersteinovo instrumentální obohacování

KURZ PROBÍHÁ V ZŠ Hauptova

Cena za celý kurz,12 lekcí je 1340Kč (z této částky je 150Kč určeno na nákup nutných pomůcek).
Délka kurzu je 60minut.

FIE je osvědčená metoda, pomocí které můžeme zlepšit svoji schopnost se učit. Jejím zakladatelem je pan Reuven Feuerstein (1921-2014). Je vhodná jak pro děti se specifickými poruchami učení, děti hyperaktivní, nesoustředěné apod., tak i pro děti nadané, jejichž potenciál dokáže objevit a rozvinout.

Instrumenty nebo-li nástroje mají formu pracovních listů, které jsou uspořádány od jednoduchých ke složitějším. Základními instrumenty jsou Uspořádání bodů, Kategorizace, Porovnávání, Instrukce, Orientace v prostoru.

Děti se v přátelském a nesoutěživém prostředí za doprovodu lektora učí:

  • pochopit zadání a hledat v něm podstatné informace
  • navrhnout vhodnou strategii řešení
  • nepanikařit, když se jim nedaří úlohu zvládnout
  • hledat jiné způsoby řešení
  • naslouchat názorům ostatních a respektovat je
  • poučit se z chyb
  • přesně se vyjadřovat
  • aplikovat „objevené“ v běžném životě

Kurzy se vyznačují  individuálním a pečlivým přístupem lektorky k dětem., max. počet dětí ve skupině 6.

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu