Veřejná sbírka

Sbírka je registrována Magistrátem hl. m. Prahy

Účel sbírky:

  • podpora aktivit a provozu rodinného centra Pexeso
  • příprava a realizace pravidelných i jednorázových výchovně vzdělávacích programů pro rodiny s dětmi
  • programy pro předškolní děti
  • programy pro děti školního věku
  • vzdělávací programy a poradenská činnosti pro rodiny a rodiče

Přispívat můžete buď v hotovosti do zapečetěné pokladničky v prostorách Pexesa či na  jeho akcích ve veřejném prostoru či bankovním převodem na účet zřízený pro tento účel:

Číslo sbírkového účtu: 204558233/0600 u Moneta Money bank.

Vystavíme Vám darovací smlouvu pro účely snížení Vaší daňové zátěže.

V případě Vašeho zájmu budeme uvádět Vaše jméno v listině dárců v našem centru, na webu či v našich propagačních materiálech, atd.

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu