PARTNEŘI A SPONZOŘI

Všem dárcům mnohokrát děkujeme.

MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ PODPORA doposud - v roce 2017 (abecedně)

Hlavní město Praha (projekty: Vyšší rodičovská a Pexeso pomáhá přes překážky - odbor sociální, prostory a podpora školáckých kurzů projektu Dospíváme s Pexesem - odbor volného času dětí a mládeže, projekt Sport pro radost - vybrané školácké kurzy a kurzy pro dospělé - odbor sportu )

MČ Praha-Zbraslav (komunitní dotace a systémová podpora)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

(Aktivity projektu Vyšší rodinná a Přes překážky jsou podpořeny z dotačního programu Rodina)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (projekt pro školáky: Dospíváme s Pexesem - jsme spolu 2017)

South Prague Net (zdarma internetové připojení)

MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ PODPORA v roce 2016 (abecedně)

Hlavní město Praha (projekty: Pexeso pro rodinu a Pexeso pomáhá přes překážky - odbor sociální, příměstské tábory a prostory, podpora školáckých kurzů - odbor volného času dětí a mládeže)

Chemcomex, Praha, a.s. (finanční podpora našich aktivit)

MČ Praha-Zbraslav (komunitní dotace a systémová podpora)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

(Aktivity projektu Pojďte s námi do Pexesa a Přes překážky jsou podpořeny z dotačního programu Rodina)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (projekt pro školáky: Dospíváme s Pexesem - jsme spolu 2016)

South Prague Net (zdarma internetové připojení)

 

MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ PODPORA v roce 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

(Aktivity projektu Pojďte s námi do Pexesa a Přes překážky jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV)

Městská část Praha - Zbraslav (Systémová podpora a podpora akcí Čarodějnice, Pohádkový les, koncert k poctě sv.Václava a Lampioňák)

Hlavní město Praha (projekty: Pexeso pro rodinu a Pexeso pomáhá přes překážky - odbor sociální, Zákoutí místní ZŠ - odbor život.prostředí, Akce pro děti, Příměstské tábory a Prostorové zajištění - odbor školství, mládeže a sportu)

Chemcomex Praha, a.s. (finanční podpora našich aktivit)

UJP Praha, a.s. (podpora-tisk materiálů a finanční podpora)

Nadace O2 (projekt Pomožte své komunitě)

South Prague Net (zdarma internetové připojení)

Dobrovolníci z firem: (ČSOB, Kooperativa, Allianz a Tchibo)

a soukromí dárci

MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ PODPORA v roce 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

(Aktivity projektu Pojďte s námi do Pexesa a Přes překážky jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV)

Městská část Praha - Zbraslav (Systémová podpora a podpora akcí Táta je machr, Čarodějnice, Pohádkový les, Lampioňák)

Hlavní město Praha (projekty: Pexeso pro rodinu a Pexeso pomáhá přes překážky - odbor sociální, Žijeme tady a Zákoutí místní ZŠ - odbor život.prostředí, Školácké workshopy v Pexesu - odbor školství, mládeže a sportu)

Chemcomex Praha, a.s. (finanční podpora našich aktivit)

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (projekt - Dospíváme s Pexesem)

UJP PRAHA, a.s. (podpora-tisk materiálů)

GE Money Bank (projekt Nejsme na to sami)

South Prague Net (zdarma internetové připojení)

a soukromí dárci

 
 

           

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu