Sociální poradenství

Poskytujeme základní podporu a informace lidem tak, aby zvládali řešit svoji situaci samostatně. Nabízíme odbornou sociální práci s rodinou v ohrožení s cílem zabránit nepříznivému vývoji či prohloubení problému. Nabízíme psychologickou podporu dětí z rozpadajících se rodin.

Více

Sociální poradenství je určeno všem, kteří mají zájem aktivně se podílet na řešení své situace a též těm, kteří nemohou, nebo nedokážou řešit svoji situaci sami. Napománá se lépe orientovat v problematice sociálních systémů a vzdělávání. Klient se naučí, jak uplatňovat vlastní práva a nároky - bude vědět, kam se obrátit o pomoc při jejich uplatňování.

Sociální poradenství obvykle bývá v rozsahu 1 - 3 konzultací, při které je klientovi poskytnuta základní podpora a informace umožňující řešení jeho situace. Může být i anonymní, klient nemusí sdělovat žádné informace o své osobě.

Na koho se můžete obrátit:

PhDr. Danka Zubová
koordinátorka poraden pro rodinu, sociální pracovnice
tel.: 776 502 922
e-mail:danka.zubova@pexeso.org

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu