Nabízíme psychologické poradenství:

- v situaci rozpadu rodiny
- v oblasti posílení rodinných a rodičovských kompetencí
- v oblasti partnerských a mezigeneračních vztahů
- v oblasti váznoucí či nefunční komunikace v rodině
- výchovné poradenství
- pomoc rodinám dětí s postižením

V naléhavých případech poskytujeme rovněž krizovou pomoc formou základní krizové intervence.

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu