„Děti mají právo nejen na to, aby byly živeny, oblékány a chráněny; mají také právo na emocionální péči, na to, aby byly jejich pocity respektovány a aby byl na jejich názory a pocity brán zřetel.“ Anthony Giddens

Začátek formování našeho odborného týmu se datuje k roku 2012, kdy Pexeso získalo pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Zaměřujeme se především na práci s rodinami, které procházejí rozvodem.

Pracujeme především s:

 • Rodinami, které řeší obtíže výchovné či vztahové, komunikační
 • Rodiči v konfliktu
 • S dětmi
 • S jedinci, kteří hledají ukotvení v současném světě/ve vztazích

Jak pracujeme:

 • Usilujeme o práci s celou rodinou (nevyžaduje vždy přítomnost všech členů rodiny)
 • Pracujeme s jednotlivými členy rodiny
 • Spolupracujeme s OSPODy.

Spolupráce nepokračuje:

 • Není-li možné vytvořit bezpečný prostor pro rozhovor, práci
 • Nedaří se najít společný cíl spolupráce
 • Přetrvává neochota klienta ke změně, ve smyslu zlepšení vzájemné komunikace

Co neděláme:

 • Diagnostiku
 • Nezjišťujeme od dětí, s kým chtějí žít, koho z rodičů mají raději
 • Nejsme v roli soudců, neposuzujeme důkazní materiál, nehledáme viníky

Co děláme:

 • Podporujeme rodiče v péči o děti navzdory partnerskému rozkolu
 • Stavíme do centra zájmu a pozornosti potřeby dítěte
 • Poskytujeme rodičům prostor pro hledání funkčních způsobů rodičovské spolupráce
 • Pomáháme rodičům hledat společná řešení v otázkách týkajících se jejich dětí

 

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu