„Děti mají právo nejen na to, aby byly živeny, oblékány a chráněny; mají také právo na emocionální péči, na to, aby byly jejich pocity respektovány a aby byl na jejich názory a pocity brán zřetel.“ Anthony Giddens

Začátek formování našeho odborného týmu se datuje k roku 2012, kdy Pexeso získalo pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Zaměřujeme se na práci s rodinami, které se dostaly do tíživé životní situace.

Pracujeme především s:

 • rodinami, které řeší výchovné, vztahové či komunikační obtíže
 • rodiči v konfliktu
 • s dětmi
 • s jedinci, kteří hledají ukotvení v současném světě/ve vztazích

Jak pracujeme, jde-li o děti:

 • usilujeme o práci s celou rodinou (nevyžaduje vždy přítomnost všech členů rodiny)
 • pracujeme s jednotlivými členy rodiny
 • spolupracujeme s OSPODy.

Spolupráce nepokračuje:

 • není-li možné vytvořit bezpečný prostor pro rozhovor, práci
 • nedaří se najít společný cíl spolupráce
 • přetrvává neochota klienta ke změně, ve smyslu zlepšení vzájemné komunikace

Co neděláme:

 • diagnostiku
 • nezjišťujeme od dětí, s kým chtějí žít, koho z rodičů mají raději
 • nejsme v roli soudců, neposuzujeme důkazní materiál, nehledáme viníky

Co děláme:

 • podporujeme rodiče v péči o děti navzdory partnerskému rozkolu
 • stavíme do centra zájmu a pozornosti potřeby dítěte
 • poskytujeme rodičům prostor pro hledání funkčních způsobů rodičovské spolupráce
 • pomáháme rodičům hledat společná řešení v otázkách týkajících se jejich dětí

 

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu