PŘÍPRAVA NA VÝUKU
...individuální lekce

Potřebují vaše děti upevnit nebo zopakovat školní látku?
Zhoršil se u vašeho dítěte prospěch, cítí se vaše dítě ve škole nejistě nebo pod tlakem?
Potřebují vaše děti speciální přístup k učení?
Má vaše dítě speciálně vzdělávací potřeby a potřebuje nadále rozvíjet oslabené funkce?

 

Jak pracujeme?

První kontakt proběhne s koordinátorkou vzdělání. Společně posoudíme jakou podporu žák/žákyně potřebuje, v jakém předmětu/předmětech a co od lekcí očekáváte.

Vybereme pro Vaše dítě vhodného lektora/-u, se kterým budete pak v kontaktu.

Úkolem lektora je pracovat s dítětem citlivě, bez stresu, podporovat ho a nacházet jeho zatím nepoznané schopnosti. Pomáháme dětem získávat návyky pro samostatné učení, orientovat se v informacích. Opakujeme, vysvětlujeme a upevňujeme školní látku. V případě potřeby pracujeme i na podpůrných aktivitách jako je např. nácvik čtení, čtení s porozuměním, posilování zrakové a sluchové paměti, soustředění, číselných představ, matematických operací apod. 

Díky vzájemným konzultacím lektor-koordinátorka-dítě+rodič je zajištěna zpětná vazba a případná úprava poskytované služby.

Příprava na výuku je služba časově omezená a končí při naplnění očekávaných cílů.

Lektor pracuje se žákem individuálně, nebo ve skupině dvou žáků.
 

Komu poskytujeme lekce?

  • nejčastěji žákům základních škol
  • žákům, kteří potřebují individuální přístup
  • žákům, kteří se cítí ve škole nejistě, zažívají stres, nemají dostatek podnětů ke školní práci …
  • žákům, které zasáhla online výuka při pandemii covidu a uteklo jim učivo i školní návyky
  • žákům ohroženým sociálním vyloučením či vyloučením na základě specifických potřeb
  • žákům, jejichž rodina se ocitla v náročné životní situaci
     

Cena:

standardní

350,- / 60 minut individuální lekce (300,- / 45 minut)

300,- / 60 minut lekce 2 žáků

 

snížená (podpořená grantem)* 

250,- / 60 minut individuální lekce (200,- / 45 minut)

200,- / 60 minut lekce 2 žáků

* Sníženu cenu Vám můžeme nabídnout, pokud Vaše dítě (Vaše rodina) splňuje podmínky pro zařazení do grantu/projektu. To znamená, že patří/te do některé k cílových skupin:

·  děti se specific. výchovně vzdělávacími potřebami
(dítě se speciálně vzdělávacími potřebami, dítě sociálně ohrožené, dítě s psychosociálními riziky, dítě s výchovnými problémy v péči odborníka)

·  život s rodičem/samoživitelem, kdy druhý rodič nepřispívá

·  vícedětná rodina (3 a více dětí)

·  neúplná rodina/rozvodovost
(rodina nacházející se v procesu rozvodu, rozluky; rodina, která vlivem neštěstí či nemoci přišla o některého z členů)

·  sociokulturní znevýhodnění
(příslušnost k etnické menšině, uprchlík, azylant)

·  děti z geograficky odloučených a vzdálených lokalit v okolí,
kde služba není dostupná 
(městské části Prahy a obce Středočeského kraje v dojezdové vzdálenosti )

·  děti z rodin AKTUALNĚ ve finanční tísni - pokud se nacházíte v této cílové skupině, sociální pracovník naší organizace posoudí výši ceny v rozmezí 0,- až 250,- CZK

Pokud si nejste jisti, zda spadáte do naší cílové skupiny, kontaktujet koordinátorku vzdělávání (viz. níže).

 

Kontakt:
Mgr. Eva Legnerová
koordinátorka vzdělávání
tel.: 704 215 340
e-mail: eva.legnerova@pexeso.org

 

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu