PŘÍPRAVA NA VÝUKU / INDIVIDUÁLNÍ PODPORA K VÝUCE
...individuální lekce

Potřebují vaše děti upevnit nebo zopakovat školní látku?
Zhoršil se u vašeho dítěte prospěch, cítí se vaše dítě ve škole nejistě nebo pod tlakem?
Potřebují vaše děti speciální přístup k učení?
Má vaše dítě speciálně vzdělávací potřeby a potřebuje nadále rozvíjet oslabené funkce?

 

Jak pracujeme?

První kontakt proběhne s koordinátorkou vzdělání. Společně posoudíme jakou podporu žák/žákyně potřebuje, v jakém předmětu/předmětech a co od lekcí očekáváte.

Vybereme pro Vaše dítě vhodného lektora/-u, se kterým budete pak v kontaktu.

Úkolem lektora je pracovat s dítětem citlivě, bez stresu, podporovat ho a nacházet jeho zatím nepoznané schopnosti. Pomáháme dětem získávat návyky pro samostatné učení, orientovat se v informacích. Opakujeme, vysvětlujeme a upevňujeme školní látku. V případě potřeby pracujeme i na podpůrných aktivitách jako je např. nácvik čtení, čtení s porozuměním, posilování zrakové a sluchové paměti, soustředění, číselných představ, matematických operací apod. 

Díky vzájemným konzultacím lektor-koordinátorka-dítě+rodič je zajištěna zpětná vazba a případná úprava poskytované služby.

Příprava na výuku je služba časově omezená a končí při naplnění očekávaných cílů.

Lektor pracuje se žákem individuálně, nebo ve skupině dvou žáků.
 

Komu poskytujeme lekce?

  • nejčastěji žákům základních škol
  • žákům, kteří potřebují individuální přístup
  • žákům, kteří se cítí ve škole nejistě, zažívají stres, nemají dostatek podnětů ke školní práci …
  • žákům, které zasáhla online výuka při pandemii covidu a uteklo jim učivo i školní návyky
  • žákům ohroženým sociálním vyloučením či vyloučením na základě specifických potřeb
  • žákům, jejichž rodina se ocitla v náročné životní situaci
     

Cena:

standardní

370,- / 60 minut individuální lekce (320,- / 45 minut)

300,- / 60 minut lekce 2 žáků

 

snížená (podpořená grantem)* 

280,- / 60 minut individuální lekce (230,- / 45 minut)

200,- / 60 minut lekce 2 žáků

* Sníženu cenu Vám můžeme nabídnout, pokud Vaše dítě (Vaše rodina) splňuje podmínky pro zařazení do grantu/projektu. To znamená, že patří/te do některé k cílových skupin:

·  děti se specific. výchovně vzdělávacími potřebami
(dítě se speciálně vzdělávacími potřebami, dítě sociálně ohrožené, dítě s psychosociálními riziky, dítě s výchovnými problémy v péči odborníka)

·  život s rodičem/samoživitelem, kdy druhý rodič nepřispívá

·  vícedětná rodina (3 a více dětí)

·  neúplná rodina/rozvodovost
(rodina nacházející se v procesu rozvodu, rozluky; rodina, která vlivem neštěstí či nemoci přišla o některého z členů)

·  sociokulturní znevýhodnění
(příslušnost k etnické menšině, uprchlík, azylant)

·  děti z rodin AKTUALNĚ ve finanční tísni - pokud se nacházíte v této cílové skupině, sociální pracovník naší organizace posoudí výši ceny v rozmezí 0,- až 280,- CZK

Pokud si nejste jisti, zda spadáte do naší cílové skupiny, kontaktujet koordinátorku vzdělávání (viz. níže).

Ceny jsou platné od 1.9. 2023

Tento projekt byl finančně podpořen díky dotaci od Nadace O2

Kontakt:
Mgr. Eva Legnerová
koordinátorka vzdělávání
tel.: 704 215 340
e-mail: eva.legnerova@pexeso.org

 

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu