Kurzy češtiny pro cizince

… jedná se o službu v Pexesu, která je spojená s pobytem uprchlíků z Ukrajiny u nás
… služba zpočátku cílí na seznámení se s českým jazykem, seznámení se s českým prostředím, možnost konverzovat v českém jazyce a setkávat se s rodilými mluvčími (lektory)
... v další fázi se zaměřujeme na zdokonalení se v českém jazyce a výukou češtiny dle úrovní A1/A2/B1/B2

Výuka češtiny pro dospělé

- probíhá 1 – 2x týdně dle typu kurzu
- probíhá bez přítomnosti dětí
- probíhá za podpory učebnice Čeština expres 1 (A1/1)  nebo Česky, prosím start nebo Levou zadní
- cílí na slovní zásobu k běžným konverzačním tématům
- klade si za cíl schopnost komunikovat v běžných denních situacích, zvládnout pracovní pohovor

probíhající kurzy:
Kurz pro začátečníky - probíhá každé pondělí a pátek 9:00 - 10:30
Kurz pro pokročilé - probíhá každé úterý a čtvrtek 19:15 - 20:30
individuální výuka - po dohodě 

lektoři: Jaroslav Mácha (Jiří Ryba), Jana Duchoslavová, Eva Navrátilová

Čeština pro děti
… výuka češtiny (doučování) a pomoc se školními předměty spadá pod program Pexesa Příprava na výuku

- probíhá individuálně nebo v malých skupinkách 2 - 3 klienti (v případě skupinek jsou děti rozděleny podle věku)
- jedná se o neformální tématickou doplňující výuku ke školní výuce, která probíhá ve škole
- cílí na slovní zásobu k běžným konverzačním tématům
- klade si za cíl schopnost komunikovat v běžných denních situacích
- zařazovány jsou i hravé aktivity
- probíhá za podpory učebnic: Levou zadní, Domino, Česky prosím start

probíhající kurzy:
kurz probíhá 1 - 2x týdně pod vedením lektora/ky, a to dle individuální dohody s rodičem a dle posouzení individuálních potřeb klienta

lektoři: Mariia Drchotová, Jana Duchoslavová, Šárka Hozmanová, Hana Bendová, Barbora Janauerová

aktualizováno k 21.2.2023

Tento projekt je finančně podpořen díky dotace od Nadace O2.

Kontakt:
Mgr. Eva Legnerová
koordinátorka vzdělávání
tel.: 704 215 340
e-mail: eva.legnerova@pexeso.org

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu