Krizová intervence je pomoc, která je poskytována jednorázově nebo krátkodobě lidem, kteří se ocitli v mimořádné, tíživé a obtížně zvládnutelné situaci, kde nefungují doposud používané strategie vypořádávání se s překážkou. Člověk, který se ocitá v krizi, se musí vypořádat s řadou emocí. 
Krize vyvolává velký tlak a stres, zároveň zužuje úhel vnímání možností, které vedou k řešení. Týká se ztráty, změny nebo nelehké životní volby. 
Po vnímání ohrožení a prvotních pocitech úzkosti následuje  pocit zranitelnosti a nedostatku kontroly nad věcí. Pokud člověk v krizi ztrácí sílu k řešení vlastními silami a s krizí se nepracuje, přechází do závažné psychologické dezorganizaci a stavům podobným panice, kdy dochází k emocionálním, kognitivním a psychologickým změnám.
 
Práce krizového interventa je provést vás krizí bez toho, aby došlo k těmto negativním důsledkům, nebo se negativní dopad krize snížil na minimum. 
Podporuje váš kontakt s vašimi pocity a tělem, pracuje s vašimi potřebami, podporuje vaše sdílení a vede vás k hledání a zajištění pocitu bezpečí pro vás samotné   
Pomáhá vám rozšířit pohled na situaci a zorientovat se v ní, nacházet vlastní hranice, využít zkušeností a existence dalších lidí, hledat smysl krize a nacházet řešení. 
 
Mgr. Lenka Kernerová
mail: lenka.kernerova@pexeso.org
tel: 737 095 290
 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu