Děti jsou přírodou navrženy tak, aby se vzdělávaly samy. Peter Gray
 

„ Nechte mě chvilku......, já si to rozmyslím“                                                                                                                                                       

FIE  - Feuersteinovo instrumentální obohacování

FIE je osvědčená a po celém světě rozšířená metoda vzdělávání a seberozvoje. Jejím zakladatelem je pan Reuven Feuerstein (1921-2014). Je vhodná pro předškoláky, školáky i dospělé. Pomáhá dětem se specifickými poruchami učení a dětem hyperaktivním.

Je metodou, která zrychluje naše myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou, rozvijí osobnost a bortí představy, že způsob myšlení je neměnný.

Motto: „ Nechte mě chvilku......, já si to rozmyslím“

Za pomoci tužky, pracovních instrumentů a slova  může dítě:

  • poznávat a chápat jevy svým tempem, podle svých zkušeností a svého poznání, bez stresu tzv.  zprostředkované učení
  • reflektovat své učení a vhled, tzv. metamyšlení
  • učit se spolupráci a naslouchání
  • hledat nové strategie řešení úkolů
  • učit se věcné a intelektuální toleranci k druhým
  • rozvíjet svou řeč a komunikaci

http://www.ucime-se-ucit.cz

Na koho se můžete obrátit:

Mgr. Eva Legnerová
koordinátorka vzdělávání
tel.: 704 215 340
e-mail: eva.legnerova@pexeso.org

Lektoři: Adéla Krylová, Eva Legnerová

Cena:  
Díky grantu máme možnost nabídnout tuto službu za sníženou cenu podle podmínek stanovených grantem, případně (po posouzení soc.prac.) i zdarma. 15 lekcí v semestru 1200,- (cena 1 lekce 80 Kč)

Nově otevíráme kurz od října 2022 

Místo konání: 
PEXESO z.s., Žabovřeská 1227

Vstup do kurzu je na individuální dohodě (vytvoření malé skupinky), proto prosím kontaktujte koordinátorku vzdělávání: eva.legnerova@pexeso.org, 704 215 340

Nehodí se vám den nebo čas a přesto máte o kurz FIE zájem? Neváhejte se ozvat! 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu