Děti jsou přírodou navrženy tak, aby se vzdělávaly samy. Peter Gray
 

„ Nechte mě chvilku......, já si to rozmyslím“                                                                                                                                                       

MIU - Metoda instrumentálního uvědomování

    FIE - Feuersteinovo instrumentální obohacování

MIU je zkratka pro Metodu instrumentálního uvědomování, která je nově pojmenovaná a vychází z FIE, což je mnohem známější zkratka a znamená Feuersteinovo instrumentální obohacování. FIE je osvědčená a po celém světě rozšířená metoda vzdělávání a seberozvoje. Jejím zakladatelem byl pan Reuven Feuerstein (1921-2014).

Motto: „ Nechte mě chvilku......, já si to rozmyslím“

Metoda je zaměřena na zlepšení poznávacích funkcí jako je schopnost myslet a učit se, získávat motivaci ke své práci (ve škole, v zaměstnání, v osobním životě), utváří zdravé sebepojetí a celkové sebepřijetí. Jedním z cílů je učit se vytvářet strategie při řešení úkolů nejen ve škole, ale i v životě, dále rozvoj vyjadřování, respektování plurality názorů a adaptaci v měnícím se světě, což se v posledních letech ukazuje jako klíčové (pandemie C-19, válečný konflikt v Evropě, dezinformační snahy apod.).

Účastníci zpracovávají podle příslušných instrumentů (pracovních listů) úkoly, formulují postup práce, pracují s chybou, rozvíjí komunikační dovednosti. Pod vedením vyškoleného lektora/ky si účastníci utváří a pojmenovávají své postupy, strategie řešení, které mají možnost měnit nebo naopak zachovávat podle zkušeností, kterými již prošli. Tyto zkušenosti a přístupy pak můžeme přenášet do nejrůznějších oblastí ve svém životě. Při práci v této metodě roste vnitřní motivace, odbourává se stres, strach nebo neklid.

Nová metoda MIU je zrevidovaná metoda FIE zbavená nepřesností a chyb v instrumentech na základě letilé praxe odborníků a lektorů, je nově graficky upravená a navíc je obohacena parametry nehodnotícího přístupu.

Za pomoci tužky, gumy, pracovních instrumentů a slova můžeme:

  • poznávat a chápat jevy svým tempem, podle svých zkušeností a svého poznání, bez stresu tzv.  zprostředkované učení
  • reflektovat své učení a vhled, tzv. metamyšlení
  • učit se spolupráci a naslouchání
  • hledat nové strategie řešení úkolů
  • učit se věcné a intelektuální toleranci k druhým
  • rozvíjet svou řeč a komunikaci

Pro koho je metoda vhodná?

  • dětem od 8 let (včetně dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, dětem nadaným)
  • dětem v předškolním věku do 8 let - pracují ve speciálně upravené verzi "Basic"
  • dospělým (včetně seniorů)

zdroje a více informací :

Lektoři: Adéla Krylová, Eva Legnerová

Cena:  
Díky grantu máme možnost nabídnout tuto službu za sníženou cenu podle podmínek stanovených grantem, případně (po posouzení soc.prac.) i zdarma. 15 lekcí v semestru 1500,- (cena 1 lekce 100 Kč)

Přijímáme nové zájemce od září/října 2023. Kontaktuje koordinátorku vzdělávání.

Místo konání: 
PEXESO z.s., Žabovřeská 1227, pavilon B

Na koho se můžete obrátit:

Mgr. Eva Legnerová
koordinátorka vzdělávání
tel.: 704 215 340
e-mail: eva.legnerova@pexeso.org

Vstup do kurzu je na individuální dohodě (vytvoření malé skupinky), proto prosím kontaktujte koordinátorku vzdělávání: eva.legnerova@pexeso.org, 704 215 340

 

Tento projekt byl finančně podpořen díky dotaci od Nadace O2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu