Edukační poradna

Edukační poradna nabízí  širokou škálou  informací  pro zvládnutí rodičovské role v době rozvodu a po rozvodu, a pomáhá rodičům s vypracováním Rodičovského plánu péče o děti. Poskytuje rodinám a jednotlivcům relevantní informace, aby měli možnost a motivaci se ve své obtížné situaci správně rozhodnout podle svých potřeb i potřeb svých dětí.

Navazuje na sociální poradenství a probíhá ve spolupráci OSPOD a příslušných soudů.

Tato forma poradenství poskytuje klientům v nepříznivé situaci ucelené informace. Edukace pomáhá rodičům nahlédnout na důsledky svého jednání, podporuje rodičovské kompetence a přináší základní informace o vývojové psychologii dětí. Edukační práce s dětmi a mladými dospělými se zaměřuje na identifikaci jednání jejich, rodičů nebo okolí, a kdy je potřeba obrátit se na dostupnou pomoc. Jsou edukováni, jak mají postupovat, a jak mají respektovat své vlastní potřeby a pocity a vyjádřit je.

Sdílené rodičovství
Cochem - děti rozvod zvládnou
Právo na dětství
Aperio - rozvodem rodina nekončí
_______________
Na koho se můžete obrátit:

PhDr. Danka Zubová
garantka sociální práce, sociální pracovnice, rodinná terapeutka
tel.: 776 502 922
e-mail:danka.zubova@pexeso.org

Mgr. Eliška Dvořáková
sociální pracovnice, psychoterapeutka
tel.: 731 042 668
e-mail: eliska.dvorakova@pexeso.org

PhDr. Nataša Balvínová, DiS.
koordinátorka sociálních aktivit, sociální pracovnice, mediátorka
e-mail: natasa.balvinova@pexeso.org

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu