Asistovaný kontakt

Upozornění: Asistovaný kontakt o svátcích a víkendech není dočasně možný.

Asistovaný kontakt je podporované setkávání rodičů s dětmi  za přítomnosti odborného asistenta. Při AK se jedná o opětovné navázání a postupné upevňování vztahu mezi dítětem a rodičem, s kterým dítě nežije.

Cílem AK je, aby se postupně a nenásilně změnil na asistované předávání a nakonec vyústil v setkání dítěte a rodičů bez potřebné  asistence. Důležitým předpokladem asistovaného kontaktu, při  kterém  má  dojít  ke zlepšení vztahu dítěte/dětí  k druhému rodiči, je ovšem ochota a spolupráce obou rodičů dítěte.

Při asistovaném kontaktu se zásadně neřeší konfliktní témata mezi rodiči.


Na koho se můžete obrátit:

PhDr. Danka Zubová
koordinátorka poraden pro rodinu, sociální pracovnice
tel.: 776 502 922
e-mail:danka.zubova@pexeso.org

Mgr. Eliška Dvořáková
sociální pracovnice, psychoterapeutka
tel.: 731 042 668
e-mail: eliska.dvorakova@pexeso.org

PhDr. Nataša Balvínová, DiS.
koordinátorka sociální programu, mediátorka
tel.: 728 716 288
e-mail: natasa.balvinova@pexeso.org

 

 

 
 

           

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu