Asistované předávání (AP)

Upozornění: Asistované předávání o svátcích a víkendech není dočasně možné.

Cílem služby je vytvořit klidný a bezpečný prostor pro bezproblémové předávání dítěte  od jednoho rodiče k druhému. Asistence může být poskytována na žádost rodičů nebo může být nařízená OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dítěte) či soudem. Službu poskytujeme pro Hl. m. Praha a Středočeský kraj v prostorách organizace.  

AP se poskytuje v případě nedořešených konfliktů mezi rodiči. Kritériem pro poskytnutí služby je zejména ochota rodičů spolupracovat a volná kapacita našich odborných asistentů/tek. Před prvním asistovaným předáním proběhne úvodní schůzka s rodiči, při níž budou seznámeni s průběhem a pravidly, kterými se AP řídí. Z každého asistovaného předávání je odborným asistentem/tkou vypracována zpráva o jeho průběhu. Komplexní zpráva se vydává pouze na žádost OSPOD. 

Při asistovaném předávání se zásadně neřeší konfliktní témata mezi rodiči.
 

Na koho se můžete obrátit:

PhDr. Danka Zubová
garantka sociální práce, sociální pracovnice, rodinná terapeutka
tel.: 776 502 922
e-mail:danka.zubova@pexeso.org

Mgr. Eliška Dvořáková
sociální pracovnice, psychoterapeutka
tel.: 731 042 668
e-mail: eliska.dvorakova@pexeso.org

PhDr. Nataša Balvínová, DiS.
koordinátorka sociálních aktivit, sociální pracovnice, mediátorka
e-mail: natasa.balvinova@pexeso.org

Bc. Linda Kašťáková
psycholožka
e-mail:linda.kastakova@pexeso.org

 

 

 
 

        

        

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu