Mgr. Kateřina Beerová

Psycholožka, terapeutka, garantka terapií 

V Pexesu pracuji jako psycholožka a terapeutka s dětmi, dospívajícími, dospělými a celými rodinami. Nabízím individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii, krizovou intervenci a psychologické poradenství, příležitostně přednáším. S Pexesem spolupracuji od roku 2013 a i přes mé jiné pracovní závazky se do této organizace vždy ráda vracím především kvůli lidem a jedinečné a tvořivé atmosféře, která je mi blízká.

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po absolvování kurzu poskytování krizové intervence po telefonu jsem ještě při studiu začala pracovat na Lince Bezpečí jako intervizor směny. Dále jsem se profesně dlouhodobě věnovala problematice dětí s mentálním i fyzickým postižením, a to jako psycholožka speciálně-pedagogického centra, pracovala jsem také několik let v psychologické poradně pro zahraniční studenty Univerzity Karlovy a necelé tři roky jako školní psycholožka na základní škole. 

V současnosti jsem zařazena do předatestační přípravy oboru klinická psychologie jako psycholožka ve zdravotnictví ambulance klinické psychologie. Zároveň jsem frekventantkou kurzu Rorschachovy metody a psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku ARTE-SUR.

Kontakt: katerina.beerova@pexeso.org

 
 
 

 
 

           

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu