Danka Zubová 

Sociální pracovnice centra

Vystudovala Univerzitu Mateja Bela v Banské Bystrici obor sociální práce a sociální pedagogika. Svoje studium doplnila o pedagogické minimum ukončené státní zkouškou. Pět let pracovala na pozici sociální pracovnice v organizaci poskytující alternativní formu náhradní rodinné péče. V rodinném centru se věnuje přímé práci s dětskými klienty, jejich rodinám, spolupracuje se státním i nestátním sektorem. V současnosti dokončuje psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“ v systemické terapii. Pravidelně se účastní konferencí, kurzů a seminářů, které se dotýkají dětských práv, pomoci a ochraně ohrožené rodiny, využití nových poznatků a metod sociální práce při práci s rodinným systémem. V centru se podílí na vykonávání asistovaných kontaktů a asistovaných předáních dítěte mezi rodiči.

 

 
 
 

           

Rozhodnutím MHMP ze dne 12.6.2012 bylo uděleno spolku Pexeso z.s., se sídlem Neumannova 1/1451, Praha-Zbraslav,  pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

© Web4ce 2016 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu